Carousel Slider
;
Carousel Slider
Cao 20 -25 m, đường kính thân cây 50 – 70 cm, tán hình dù. Lá kép lông chim một lần, dài 15 - 18 cm; có 11 - 13 lá chét, hình mác thuôn, tù ở 2 đầu, nhẵn, dài 3 -5cm; rộng l,5 - 2,5cm. Mùa nở hoá tháng 12 -1, cụm hoa chùy ở nách lá và đầu cành, hoa nhỏ, màu lam nhạt, quả đậu dẹt, dài 12cm hay hơn, rộng 2,5cm, hơi thắt eo ở chỗ có hạt. Hạt 1, ít khi 2, hình thận, dẹt, dài 9mm, rộng 6mm, màu đen nhạt.
Gọi để biết giá
Cao 40 - 50m, chiều cao dưới cành 25 - 30m, thân tròn, thẳng, đường kính 70 - 80cm, tán hình nón khá dầy. Lá đơn mọc cách hính trứng hay trái xoan thuôn dài 25 - 30cm, rộng 8 - 15cm. Thời gian ra hoa, quả từ tháng 4 đến tháng 6 cụm hoa dài 12cm, hoa gần như không cuống .Quả lớn, đường kính 24cm có 2 cánh
Gọi để biết giá
Carousel Slider
Gọi để biết giá
Gọi để biết giá
Carousel Slider
;

Preset Color

事实上产后丰胸是有用的,不过产后丰胸是一个循序渐进的过程丰胸产品,急不得也快不了,所以想要进行产后丰胸的妈妈们一定要有耐心丰胸方法,认真对待,一定会获得满意的成果。根据权威机构专家的建议丰胸效果,科学、健康的产后丰胸应该分为三个不同的阶段,每个阶段都有各自的侧重点丰胸产品粉嫩公主